Vanhankaupunginkoski

Vantaanjoen ylpeys on Viikissä Tekniikanmuseon läheisyydessä kohiseva Vanhankaupunginkoski, josta on tehty Vantaanjoen ensimmäinen korttikoski. Koskeen on tehty hyvin toimiva kalatie.
 
Vanhankaupunginkoski laskee mereen kahdesta uomasta. Väliin jää Kuninkaankartanonsaari, jossa sijaitsee Tekniikanmuseo. Läntisessä haarassa vesi syöksyy yhä suojelunalaisen padon yli. 
 
Vanhankaupunginkoski on 200 metriä pitkä ja pudotusta sillä on kuusi metriä. Kosken niska alkaa maantiesillan yläpuolelta. Mietovirtainen niska miellyttää varmasti lohenkalastajia.
 
Kosken keskiosa on rauhoitettu kalastamiselta. Kalastusalue jatkuu taas kiivaimman kosken laannuttua. Yksi parhaista kalastuspaikoista sijaitseekin II-alueen alkupuolella, kävelysillan alapuolella Kuninkaankartanonsaaren kaakkoiskärjen niemekkeessä.
 
Korttikosken lupa-alue kattaa kosken niskalta aina pitkälle Vanhankaupungin suvannolle asti. Vanhankaupungin suvannon kalastusalueelle tarvitaan myös erillinen lupa (vanha lupa), joka kattaa myös muut Helsingin kalastusalueet.
 
Uusi lupasysteemi toi mukanaan uusia sääntöjä. Korttilupa on vuoropäivinä uistin- ja perhokalastajille. Sivistymättömän rokastamisen vähentämiseksi laadittiin myös uusia sääntöjä. Putkiperhon suurin koukkukoko on 4, ja mahdolliset putkiperhon houkutusvedot ovat suoritettava siten, että paino tulee pysyä pohjassa.
 
Veneestä ja silloilta kalastaminen on myös kielletty.
 
Kalasto
Varsinainen sesonki Vanhankaupunginkoskella alkaa heinäkuussa, jolloin lohet ja meritaimenet aloittavat nousunsa Vantaanjokeen. Lohikautta riittää vielä marraskuulle asti.
 
Syyskuun aikana Vanhankaupungin suvantoon saapuvat siiat. Kilon molemminpuolin olevat siiat ovat kalastettavissa suvannosta marraskuuhun asti.
 
Kirjolohiakin Vanhankaupunginkoskesta saadaan. Niitä on vaeltanut sinne merialueelta hapekkaan veden perässä tai laskeutunut alas Vantaanjoen yläpuolisilta koskilta. Suvantoon istutetaan vuosittain kalastustapahtumien yhteydessä kirjolohia.
 
Muita siellä runsaslukuisena tavattavia kalalajeja ovat nahkiainen ja monet särkikalat. Suvannosta saadaan myös isoja haukia ja kuhia.

Kalastusluvat
Meri-info.